top of page

Vračar, Beograd, Republika Srbija

PROJEKAT FASADE

Projekat fasade stambeno-poslovnog objekta na opštini Vračar.

Arhitektonskom plastikom pristupne fasade I oblikovnim rešenjem kao i primenjenim materijalima koji su visokokvalitetni i to kombinacija prirodnog i veštačkog kamena i dekorativnih elemenata od kovanog gvožđa, projektant je pokušao da savremenu projektantsku formu oplemeni tradicionalnim materijalima.

bottom of page