top of page

Šumadija, Republika Srbija

PORODIČNA VIKEND KUĆA

Projekat porodične vikend kuće u Šumadiji sa elementima tradicionalne arhitekture. Kombinacijom savremenih i tradicionalnih materijala na fasadi formiran je objekat atraktivnog izgleda primeren nameni.

bottom of page