top of page

Drina, 

Republika Srbija

KUĆA ZA ODMOR
NA DRINI

Kuća za odmor na reci Drini.

Kombinacijom savremenih, modernih I tradicionalnih materijala uz arhitektonsku plastiku, geometriju I kolorit na fasadi realizovan je objekat u maniru savremene gradske arhitekture.  U okviru objekta su stanovi koji pružaju visok komfor stanovanja svojim rešenjem, kvadraturom I visinama plafona koje obeležavaju salonske stanove. Za svaku stambenu jedinicu obezbeđena su po dva parking mesta.

bottom of page