top of page

Žarkovo, Beograd, Republika Srbija

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT

Stambeno-poslovni objekat na opštini Čukarica.

Arhitektonskim rešenjem I zadatim urbanističkim parametrima objekat je u skladu sa okolnim objektima, spratnosti P+3+Pk.

Na nivou prizemlja formiran je poslovni prostor, dok su na tipskim etažama isprojektovane stambene jedinice različitih kvadratura I struktura, od kojih svaki stan poseduje terasu. Parkiranje je rešeno podzemnim garažama u dva nivoa uz pristup preko auto lifta.

Objekat se ističe arhitektonskim rešenjem mansardnog krova sa krovnim badžama.

Primenjeni materijali na fasadi, kombinacija dekorativnog maltera, veštačkog kamena, stakla I metala.

bottom of page