top of page

Stari grad, Beograd, Republika Srbija

USTANOVA KULTURE PAROBROD - PROJEKAT ENTERIJERA POZORIŠNE SALE

Projekat enterijera pozorišne sale za Ustanovu kulture na opštini Stari grad u Beogradu.

U okviru postojećeg volumena, u dogovoru sa korisnikom isprojektovana je pozorišna sala specifičnog oblika I atmosfere.

bottom of page