top of page

Plavi horizonti, Beograd, Republika Srbija

GRADSKA VILA

Gradska vila u Zemunu.

Na zahtev investitora isprojektovan je objekat sa elementima tradicionalne arhitekture našeg podneblja. Unutrašnjost je rešena da zadovolji savremene potrebe za stanovanjem. Projektant je predvideo završne materijale na fasadi kao visokokvalitetne, kombinacija mermera, veštačkog kamena i kovanog gvožđa.

bottom of page