top of page

Senjak, Beograd, Republika Srbija

GRADSKA VILA - PROJEKAT U IZGRADNJI

Urbana gradska vila na Senjaku.

Kombinacijom savremenih, modernih I tradicionalnih materijala uz arhitektonsku plastiku, geometriju I kolorit na fasadi realizovan je objekat u maniru savremene gradske arhitekture – vile.  Objekat je projektovan za porodično stanovanje uz sav komfor unutrašnjeg prostora. Zadnje dvorište je oplemenjeno bazenom sa pratećim sadržajima. Parterno rešenje je predviđeno u kombinaciji visokokvalitetnih uvoznih mermera I zelenila.

bottom of page